Selecteer een pagina

SYSTEMISCH WERK

BINNENKORT MEER!

SYSTEMISCH WERK COACHES

Annebet Nolen zoekt dagelijks met individuen en groepen naar hoe mensen kunnen leren van hun eigen invloed in de systemen waarin ze zich bewegen: werk en relaties. “ Daarvoor kijk je achteromkijken naar je systeem van herkomst, welke lessen heb je daar geleerd en hoe heb je geleerd met jezelf en de mensen om je heen om te gaan.” Zij is zeer ervaren in trauma werk. Indrukwekkende gebeurtenissen uit het verleden die in het heden een grote rol spelen.

Alleen wie terugkijkt kan zijn eigen spoor gaan volgen. Loslaten wat niet meer nodig is, vastpakken wat jij wil in jouw leven. Annebet is elke dag dankbaar dat zij haar ervaring, kennis en wijsheid mag inzetten voor mensen die de moed hebben het spoor te volgen naar een zinvol en vreugdevol leven.

www.annebetnolen.nl

Ronald Osephius is een groeischakelaar. Een groeischakelaar gelooft erin dat iedereen het recht heeft om antwoorden te krijgen op hun levens- en/of professionele vragen, die op hun pad voorkomen.

Een groeischakelaar heeft als rol om eenieder met een vraag te begeleiden door allerlei methodes te onderzoeken en aan te bieden, welke altijd puur en alleen op hun vragen zijn gericht. Een groeischakelaar is een nieuwe lichtpoort op het persoonlijke en/of professionele pad van iemand, waardoor het gaat stromen, het (even) stilstaat of juist iets (af)gesloten wordt. Zodat eenieder vanuit innerlijke kracht bewust kan groeien. Ronald weet vanuit de dagelijkse praktijk dat hij het mooiste werk van de wereld heeft. Zoals velen zeggen: “Deze man wil je ervaren”.

 www.ronaldosephius.com